! ВАЖНО !

Ред и условия за попълване на незаетите места след III етап на класиране

 1. Дейности и срокове
Дейност Срок ПЪРВО класиране Срок ВТОРО класиране
1 Подаване на заявления за участие в класиране 12.08 – 14:00ч. 09.09 – 14:00ч.
2 Обявяване на списъците с приетите ученици 12.08 – 14:30ч 09.09 – 14:30ч.
3 Записване на приетите  ученици 12.08 – до 16:00ч. 10.09 – до 16:00ч.
4 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 12.08 – 16:00ч 10.09 – 16,00ч.

2. Необходими документи за участие във всяко  класиране :

– заявления по образец на училището

– оригинал на свидетелство за завършено основно образование

– оригинал на служебна бележка от НВО

– оригинал на медицинско свидетелство

3. Начин на класиране

– по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания

– балообразуване :

брой точки от :

– 2тест БЕЛ + 2тест М+ превърнати по скала в точки оценката по ГИ + оценката по ИТ от свидетелството за завършено основно образование /за специалности

4. Работно място на комисиите – Професионална техническа гимназия

5. Работно време на комисиите – от 8.00 до 16.00 ч

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

График на дейностите на комисията по приема на документи след 7-ми клас

Вид дейност Срок Отговорници
    1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016  г. 03.07.2020г.-07.07.2020г. УКП
    2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13.07.2020г. вкл. РУО/Председателят на УКП
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16.07.2020г. Дежурните учители/ по списък/
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2020г. вкл. РУО/Председателят на УКП/Директорът
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2020г. Дежурните учители
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2020г. РУО/Председателят на УКП/Директорът
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24.07.-27.07.2020г. вкл. УКП
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2020г. вкл. РУО/Председателят на УКП/Директорът
9. Записване на  приетите ученици на трети етап на класиране 30.07.2020г. вкл. Дежурните учители
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 03.08.2020г. РУО/Председателят на УКП/Директорът
11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 10.09.2020г. вкл. Председателят на УКП/Директорът
12. Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 14.09.2020г. вкл. Директорът/Началник РУО
Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

Свободни места

Във връзка с осъществяване на държавния план-прием за учебната 2020/2021 година, Професионална техническа гимназия обявява следните свободни места след трети етап на класиране за прием на ученици след завършен седми клас за следните професии и специалности:

 1. Професия „Машинен монтьор“, специалност „Металообработващи машини“, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – 13 свободни места;
 2. Професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – 11 свободни места.
Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

! Важно !

Започна подаването на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия август – септември.

Подаването на документите става лично или с нотариално заверено пълномощно.

Краен срок – 21.07.2020г. в заместник – дирекцията на ПТГ.

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

Изпращане на зрелостници

https://drive.google.com/drive/folders/1WeVlO5FQWVQgUQsNAnzP6a1QirdT7bHw?fbclid=IwAR2C1S3ra1_XULgF1A7agKufesKfSNgBo4Zqew4y4pNVE1u-9WBrhI4QKrc

На 24.06.2020г. в двора на ПТГ – гр. Сандански, в скромна церемония, колективът на гимназията изпрати своите дванадесетокласници. Епидемичната обстановка не помрачи тяхното настроение и зрелостниците получиха своите дипломи и удостоверения.

Колективът на Професионална техническа гимназия им пожелава попътен вятър и много лични и професионални успехи!

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

Бал 2020

Снимки от абитуриентския бал на прекрасните зрелостници на Професионална техническа гимназия – гр. Сандански, випуск 2020, в компанията на колеги и приятели от Спортно училище – гр. Сандански.

https://drive.google.com/drive/folders/1aTOX-ff20UEHEBXVO5odR0rohi7COwzW?fbclid=IwAR2_4fIVVloGGCxMVWp7ch2WbLywHe87lWBoLYtvfOf4wEIRELPQ-XjLgJY

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

Прием на документи след 7-ми клас

Във връзка с график на дейностите по прием на ученици след завършване на основно образование за учебната 2020/2021 година, комисията по прием на документи и записване на ученици е със следното работно време:

 1. За участие в първи етап на класиране:
 • 03.07.2020г. – от 08:00 часа до 18:00 часа;
 • 06.07.2020г. – от 08:00 часа до 18:00 часа;
 • 07.07.2020г. – от 08:00 часа до 18:00 часа.

2. За участие в трети етап на класиране:

 • 24.07.2020г. – от 08:00 часа до 18:00 часа;
 • 27.07.2020г. – от 08:00 часа до 18:00 часа.

Подаването на документи и записването ще се извършва в Актовата зала на Професионална техническа гимназия – гр. Сандански.

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

Прием след седми клас

На 15 юни ще се състои националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) в седми клас, а на 17 юни е изпитът по математика. Началото им ще бъде дадено точно в 9.00 часа, а седмокласниците ще се явяват в училищата, в които учат. Веднага след обявяване на резултатите – от 20.06 до 26.06.2019 г., кандидат-гимназистите трябва да са готови с необходимите документи за приема след 7 клас. Ето и по-важната информация за сроковете, с които да се съобразят:

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. се осъществява в периода от 03 юли 2020 г. до 07 юли 2020 г. Подаването на заявление за участие в трето класиране е от 24 юли до 27 юли 2020 г.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

При онлайн подаване на заявление, следва да се има предвид следното:

 • входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намери в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;
 • въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желае да кандидатства за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;
 • заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в 8 клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;
 • попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;
 • ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“. Ако не бъде прикачено медицинско свидетелство, желанието на ученика ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но ако не го представи при записването – ученикът губи мястото си в класирането.
 • за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;
 • въведените желания са видими в профила на всеки ученик.
  Списъците с приетите ученици на І етап на класиране ще бъдат обявени до 13 юли 2020 г.

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично. Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани до 16 юли 2020 г., като подават следните документи:

 • заявление до директора
 • оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия

Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап, от 14 юли до 16 юли 2020 г. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 20 юли 2020 г., като записването е до 22 юли в училището, в което са приети.

Списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 29 юли 2020 г., а записването на приетите ученици ще се осъществи до 30 юли 2020 г.

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

Съобщение за изпити

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

График – ДКИ

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар