Десет причини да четем

В условията на пандемия, имаме възможност да отделим повече време за себе си, прекарвайки го в приятни занимания. А хем приятно, хем полезно, е четенето. Защо това е така, може да прочетете в презентацията.

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

Обучение в електронна среда

Във връзка със Заповед № РД09-3610/31.12.2020г. на Министъра на образованието и науката, обучението на учениците от 5 до 12 клас ще продължи да се осъществява в електронна среда до 31.01.2021г.

Обучението на учениците от ПТГ се осъществява в MS Teams с начален час на учебните часове 08:00ч.

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

Ваканция

График на учебното време, съгласно Заповед РД 09-3472/27.11.2020г. на МОН

1.Коледна и междусрочна ваканция : 22.12.2020г.-03.01.2021г., вкл.-коледна;

03.02.2021г. –междусрочна ваканция;

2.Начало на втория учебен срок: 04.02.2021 г.

3.Край на втория учебен срок: 30.06.2021 г.

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

! Важно !

Във връзка със Заповед № РД09-3172 / 12.11.2020г. на Министъра на образованието и науката, писмо на РУО – гр. Благоевград с изх.№РД-15-671/17.11.2020г. и Протокол №29-00-4/136/17.11.2020г. с решение на Областния оперативен щаб за борба с коронавируса на територията на област Благоевград, се налага следната промяна:

Учениците от първи гимназиален етап /8, 9 и 10 клас/ на 19.11, 20.11., 26.11. и 27.11. ще имат присъствени часове в училище. В периода 23-25 ноември ще се обучават в електронна среда.

Учениците от втори гимназиален етап /11 и 12 клас/ на 19.11., 20.11., 26.11. и 27.11. ще се обучават в електронна среда. В периода 23-25 ноември ще имат присъствени часове в училище.

Всички учебни часове ще се провеждат по утвърденото седмично разписание за първия учебен срок.

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

Онлайн събития

В периода 09.11. – 13.11. ще се проведе „Европейска седмица на професионалните умения“ , но за съжаление онлайн. В тази връзка, Професионална техническа гимназия подготви и всеки ден ще представя информация за дейността и възможностите на специалностите, които се изучават в гимназията.

Подготвили сме и интересни викторини с много награди!!

Повече информация за предстоящите ни дейности може да видите тук

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

Ново седмично разписание

Часовете по производствена и учебна практика се провеждат присъствено за периода от 03.11. до 11.11., като се спазват всички противоепидемични мерки за носене на маски, спазването на физическа дистанция и дезинфекция.

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

! Важна промяна !

I. Часовете по учебна практика  ще се провеждат присъствено за учениците по следните специалности:

Металообработващи машини – 8а клас;

Машини и системи с ЦПУ – 8 б;

Металообработващи машини- 9 а клас;

Електродомакинска техника -10 а клас;

Компютърна техника и технологии -10 а клас;

Машини и системи с ЦПУ – 11 б клас;

Компютърна техника и технологии -12 а клас;

II. При подадено заявление от страна на родител, извън случаите на карантина и заболявания, ученик от тези специалности  може да се обучава от разстояние, като се включва в учебните часове  чрез онлайн връзка.

III. Заниманията по интереси и часовете по проект „Подкрепа за успех“ се провеждат онлайн, синхронно в електронна среда.

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

! Важно !

Във връзка със заповед № РД-01-626/ 27.10.2020 на МЗ за преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование, Заповед № РД09- 2980/28.10.2020г. на министъра на образованието и Заповед № 61/ 28.10.2020.г на Директора на ПТГ, учениците от 8-ми до 12-ти клас преминават в обучение в електронна среда за периода от 29.10.2020г. до 11.11.2020г., включително.

График на часовете:

Час Начало   Край
1   8,00 8,40
2   8,50 9,30
3   9,40 10,20
4   10,30 11,10
5   11,20 12,00
6   12,10 12,50
7   13,00 13,40
Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

! ВАЖНО !

Ред и условия за попълване на незаетите места след III етап на класиране

  1. Дейности и срокове
Дейност Срок ПЪРВО класиране Срок ВТОРО класиране
1 Подаване на заявления за участие в класиране 12.08 – 14:00ч. 09.09 – 14:00ч.
2 Обявяване на списъците с приетите ученици 12.08 – 14:30ч 09.09 – 14:30ч.
3 Записване на приетите  ученици 12.08 – до 16:00ч. 10.09 – до 16:00ч.
4 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 12.08 – 16:00ч 10.09 – 16,00ч.

2. Необходими документи за участие във всяко  класиране :

– заявления по образец на училището

– оригинал на свидетелство за завършено основно образование

– оригинал на служебна бележка от НВО

– оригинал на медицинско свидетелство

3. Начин на класиране

– по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания

– балообразуване :

брой точки от :

– 2тест БЕЛ + 2тест М+ превърнати по скала в точки оценката по ГИ + оценката по ИТ от свидетелството за завършено основно образование /за специалности

4. Работно място на комисиите – Професионална техническа гимназия

5. Работно време на комисиите – от 8.00 до 16.00 ч

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

График на дейностите на комисията по приема на документи след 7-ми клас

Вид дейност Срок Отговорници
    1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016  г. 03.07.2020г.-07.07.2020г. УКП
    2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13.07.2020г. вкл. РУО/Председателят на УКП
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16.07.2020г. Дежурните учители/ по списък/
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2020г. вкл. РУО/Председателят на УКП/Директорът
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2020г. Дежурните учители
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2020г. РУО/Председателят на УКП/Директорът
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24.07.-27.07.2020г. вкл. УКП
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2020г. вкл. РУО/Председателят на УКП/Директорът
9. Записване на  приетите ученици на трети етап на класиране 30.07.2020г. вкл. Дежурните учители
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 03.08.2020г. РУО/Председателят на УКП/Директорът
11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 10.09.2020г. вкл. Председателят на УКП/Директорът
12. Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 14.09.2020г. вкл. Директорът/Началник РУО
Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар