Изпити – ДЗИ – ДКИ

Учебна 2020/2021 година

Учебна 2019/2020 година

В условията на извънредната ситуация и предвид различната скорост на преподаване в отделните училища в изпитните материали за изпитите за държавните зрелостни изпити, които ще се провеждат през настоящата учебна година, няма да се включва следното учебно съдържание:

Нови дати:

 • ДЗИ Български език и литература – 01.06., начало 09:00 часа
 • Втори задължителен ДЗИ – 03.06., начало 09:00 часа
 • ДЗИ по желание – 02.06. ; 04.06., начало 09:00 часа
 • За учениците от професионалните гимназии, които са посочили вместо втори ДЗИ теоретичен изпит за придобиване на професионална квалификация, датата остава 5 юни. Дните за изпита по практика ще се определят от директорите на училищата.

Дати за провеждане на ДЗИ, както следва:

Сесия май – юни

 • Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08,00 ч.
 •  Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 08,00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2020 г. – 29 май 2020 г.

Сесия август – септември

 • Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г.

Учебна 2018/2019 година


Държавни зрелостни изпити 2018/2019 година

 Сесия май-юни


 • 21.05.2019 г. – ДЗИ по български език
 • 23.05.2019 г. – Втори ДЗИ (предмет по избор)

Заповед – дати – ДКИ

График – ДКИ – практика – юни