Задочна форма на обучение

Учебна 2018/2019 година

График- задочна форма – януарска сeсия

Задочна форма – април сесия


Организация на обучението на учениците от 11 „б“ клас – задочна форма на обучение

График на учебното време:

Първа есенна обучителна сесия: от 30.09.2017г. до 16.12.2017г.

Втора пролетна обучителна сесия: от 10.02.2018г. до 29.04.2018г.

Изпитни сесии:

  1. Януарска сесия – редовна – 06.01.2018г. до 28.01.2018г.
  2. Юнска сесия – редовна – 02.06.2018г до 24.06.2018г.
  3. Първа поправителна сесия – 14.07.2018г. до 29.07.2018г.
  4. Втора поправителна сесия – 27.08.2018г. до 12.09.2018г.

Заповед за условията и реда за организиране и провеждане на обучението на учениците в ЗФ

ГРАФИК УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ – ЗАДОЧНА ФОРМА 2017 -2018 – ЕСЕННА СЕСИЯ

Първа изпитна сесия – Януари

  

График на учебните часове – задочна форма – пролетна сесия

График за провеждане на юнска сесия – редовна, съгласно заповед №171/08.05.2018г.