Преподавателски колектив

Преподаватели за учебната 2018/2019 година

 1. Валентина Георгиева – Директор на Професионална техническа гимназия;
 2. Елена Венева – Заместник – директор по УД; Български език и литература;
 3. Валентина Бикова – Български език и литература;
 4. Василка Богоева – Английски език; Френски език;
 5. Бистра Арнаудова – Английски език;
 6. Величка Парушева – Математика; Музика; Здравословни и безопасни условия на труд;
 7. Магдалена Божинова – Информационни технологии;
 8. Мария Кацарова – История и цивилизации; Философски цикъл;
 9. Лидия Серафимова – География и икономика;
 10. Мая Илиева – Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда;
 11. Мария Русева – Физика и астрономия;
 12. Георги Ашиков – Изобразително изкуство;
 13. Илия Киров – Физическо възпитание и спорт;
 14. Виолета Батева – Професионална подготовка; Информационни технологии;
 15. Кирил Бисерков – Професионална подготовка;
 16. Методи Алексиев – Професионална подготовка;
 17. Цветелина Камбурова – Икономика и мениджмънт;
 18. Иван Филипов – Професионална подготовка

1. Валентина Георгиева Директор
2. Елена Венева Български език и литература
3. Василка Богоева

4. Бистра Арнаудова                  

Английски и френски език

Английски език

4. Мария Кацарова
История и цивилизация; философски цикъл
5. Лидия Серафимова
География и икономика
6. Величка Парушева Математика; Предприемачество; Музика
7. Светла Топулева Химия и физика; Биология и здравно образование
8. Мая Илиева
Биология и здравно образование
9. Илия Киров Физическо възпитание и спорт
10. Кирил Бисерков Практика (КТТ)
11. Виолета Батева Теория на специалността (КТТ)
12. Славчо Цветанов Практика (ММ)