Национално външно оценяване – 10 клас

Учебна 2020/2021 година

Дати за провеждане на НВО след 10 клас за учебната 2020/2021 година:

  1. Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08:00 часа;
  2. Математика – 18 юни 2021 г., начало 08:00 часа;
  3. Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08:00 часа;
  4. Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11-15 юни 2021г, (по желание на всеки ученик)

Учебна 2019/2020 година

Дати за провеждане на НВО след 10 клас за учебната 2019/2020 година, както следва:

Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 08,00 часа
Математика                                  – 11 юни 2020 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 08,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода – 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)