Покани за заседания

До

Членовете на Обществения съвет

Към Професионална техническа гимназия – Сандански

Покана за провеждане на заседание във връзка със съгласуване на Правилника на ПТГ – Сандански, училищните учебни планове и Програмите за предоставяне на равни възможности и за превенция от ранно отпадане от училище, което ще се проведе на 04.09.2017г. от 14:00 в Учителската стая на ПТГ – Сандански.

С уважение

Валентина Георгиева

Директор на Професионална техническа гимназия – Сандански

 

♦♦♦♦♦

До

Членовете на Обществения съвет

към Професионална техническа гимназия – гр. Сандански

Покана за заседание във връзка с актуализацията на членовете към Обществения съвет, което ще се проведе на 06.11.2017г. от 17:00 в Учителската стая на ПТГ – Сандански.

С уважение

Валентина Георгиева

Директор на Професионална техническа гимназия – гр. Сандански