Прием

Машинен монтьор

Професия : Машинен монтьор Специалност : Металообработващи машини Дневна форма на обучение Срок на обучение : 5 години Степен на професионална квалификация : втора Изучаван чужд език : без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - английски език Балообразуване : удвоена оценка от изпитите от Национално външно оценяване по български език и литература и математика; оценки по ИТ и география и икономика от свидетелството за основно образование

Машинен техник

Професия: Машинен техник Специалност: Машини и системи с ЦПУ Дневна форма на обучение Срок на обучение: 5 години Степен на професионална квалификация : трета Изучаван чужд език : без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - английски език Балообразуване : удвоена оценка от изпитите от Национално външно оценяване по български език и литература и математика; оценки по ИТ и география и икономика от свидетелството за основно образование

Дневна форма на обучение

Професионална техническа гимназия обявява прием след 7 клас за учебната 2019/2020 година за следните професии и специалности:


Професионална техническа гимназия обявява прием след 7 клас за учебната 2018/2019 година за следните професии и специалности:

 • Професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“

           ⇒ Балообразуващи предмети: удвоената оценка от външното оценяване по БЕЛ и Математика и оценките от свидетелството за основно образование по ИТ и География; Професията е с разширено изучаване на английски език в 8 клас. Брой ученици – 26.

 • Професия „Икономист“, специалност „Икономика и мениджмънт“    

           ⇒ Балообразуващи предмети: удвоената оценка от външното оценяване по БЕЛ и Математика и оценките от свидетелството за основно образование по ИТ и География; Професията е с разширено изучаване на английски език в 8 клас. Брой ученици – 26.

 •  Професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърна техника и технологии“

            ⇒ Балообразуващи предмети: удвоената оценка от външното оценяване по БЕЛ и Математика и оценките от свидетелството за основно образование по ИТ и География; Професията е с разширено изучаване на английски език в 8 клас. Брой ученици – 13.

 • Професия „Електротехник“, специалност „Електродомакинска техника“

             ⇒ Балообразуващи предмети: удвоената оценка от външното оценяване по БЕЛ и Математика и оценките от свидетелството за основно образование по ИТ и География; Професията е с разширено изучаване на английски език в 8 клас. Брой ученици – 13.

 • График за прием по специалности след седми клас за учебната 2018/2019
  • Национално външно оценяване /НВО/ – БЕЛ -21.05., МАТЕМАТИКА- 23.05.
срокове I класиране II класиране III класиране
Подаване на документиот 20.06 до 26.06от 04.07 до 06.07от 20.07 до 24.07
Приемане и записванеот 04.07 до 06.07от 13.07 до 17.07от 27.07 до 30.07

♦♦♦♦♦

Професионална техническа гимназия обявява прием за учебната 2017/2018г. за следните специалности:

 • След завършен VII клас:
  • Икономика и мениджмънт с разширено изучаване на английски език.
   • Срок на обучение – 5 години;
   • Начин на балообразуване:
    • удвоена оценката от изпитите по БЕЛ и Математика;
    • оценките от свидетелството за основно образование по ИТ и География.
  • Машини и системи с ЦПУ с разширено изучаване на английски език.
   • Срок на обучение – 5 години;
   • Начин на балообразуване:
    • удвоена оценката от изпитите по БЕЛ и Математика;
    • оценките от свидетелството за основно образование по ИТ и Чужд език.
 • След завършен VIII клас:
  • Компютърна техника и технологии:
   • Срок на обучение: 4 години;
   • Балообразуващи предмети: БЕЛ, Математика и ИТ.