Машинен монтьор

⇒ Специалност: Металообработващи машини

⇒ Професионално направление: 

⇒ Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

⇒ Срок на обучение: 5 години
⇒ Степен на образование: средно
⇒ Степен на професионална квалификация: трета

⇒ Балообразуване: удвоена оценка от НВО по Български език и литература и Математика; оценките от Свидетелството за основно образование по Информационни технологии и География и икономика

⇒ Какво ще учим? – Сглобяване и ремонт на възли и съединения в металообработващите машини; Заваряване на метали; Работа с технологична документация; Диагностика, хидравлика и пневматика на металообработващите машини; Шлосерски инструменти

⇒ Реализация: Възможност за работа в сферата на машиностроенето, сглобяването и ремонта на машини и съоръжения; Реализация в автомобилостроенето, ремонт на автомобили и металорежещи машини