Машинен техник

⇒ Специалност: Машини и системи с ЦПУ

⇒ Професионално направление: Машиностроене, металообработване и металургия

⇒ Разширено изучаване на английски език

⇒ Срок на обучение: 5 години
⇒ Степен на образование: средно
⇒ Степен на професионална квалификация: трета

⇒ Балообразуване: удвоена оценка от НВО по Български език и литература и Математика; оценките от Свидетелството за основно образование по Информационни технологии и География и икономика

⇒ Какво ще учим? – Работа с металорежещи машини; Техническо чертане в машиностроенето; Материали и заготовки; Техническа механика; Металорежещи машини и инструменти; Програмиране и проектиране; Измервателна лаборатория

⇒ Реализация: Възможност за работа във фирми с машини с цифрово-програмно управление; Реализация във всички фирми, работещи в сферата на металообработването, автоматизацията, програмирането и проектирането на изделия от метал, дърво, пластмаса и др.