Програма „Еразъм +“

Участниците в мобилностите се завърнаха в България на 23.07.2021г. с успешно приключила 3-седмична производствена практика в гр. Сарагоса, Испания, провела се в периода 01.07.2021г. – 23.07.2021г.

Снимки от мобилността


На вниманието на учениците от специалност „Компютърна техника и технологии“ : стартира кандидатстване за участие по програма „Еразъм +“, проект „Нови знания и насоки в професията – гаранция за професионален успех“ под номер: 2019-1-BG01-KA102-061795.

Защо да участвам в проекта?

Целта на проекта е учениците от Професионална техническа гимназия – гр. Сандански да подобрят и доразвият практическите си умения и езикови компетентности  чрез практика в реална работна среда.

Предварителна подготовка

Преди провеждането на практиката в чужбина, участниците в проекта ще се обучават допълнително по английски език и културна подготовка, свързана със страната домакин Испания.

Практика

Всички бенефициенти по проекта ще проведат своята работна практика в рамките на три работни седмици в град Сарагоса, Испания във фирми, свързани с професионалната им ориентация. По време на практиката ще се запознаят с природни, географски и културни забележителности на град Сарагоса и околността.

Сертифициране

Успешно завършилите предварителната подготовка и практиката в чужбина ще получат следните документи:

  • Сертификат EUROPASS MOBILITY;
  • Оценка по производствена практика за учебната 2020/2021 година

Участниците в проекта ще усвоят и използват знания, умения и квалификации, улесняващи персоналното им развитие, ще увеличат пригодността си за заетост и ще могат успешно да се реализират на Европейския трудов пазар.

!!! ВСИЧКИ РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ТРАНСПОРТ, НАСТАНЯВАНЕ И ХРАНЕНЕ СА ЗА СМЕТКА НА ПРОЕКТА И СА БЕЗПЛАТНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ !!!


Започва поредното предизвикателство наречено Нови хоризонти в професията – гаранция за успех – Проект по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз на Професионална техническа гимназия – гр. Сандански, съвместно с Асоциация Мундус – Испания

Не пропускайте възможността да работите и опознаете културата и историята на гр. Сарагоса, Испания

ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA102-078283

„Нови хоризонти в професията – гаранция за успех“

Защо да участвам в проекта?

Целта на проекта е учениците от Професионална техническа гимназия – гр. Сандански да подобрят и доразвият практическите си умения и езикови компетентности  чрез практика в реална работна среда.

Предварителна подготовка

Преди провеждането на практиката в чужбина, участниците в проекта ще се обучават допълнително по английски език и културна подготовка, свързана със страната домакин Испания.

Практика

Всички бенефициенти по проекта ще проведат своята работна практика в рамките на три работни седмици в град Сарагоса, Испания във фирми, свързани с професионалната им ориентация. По време на практиката ще се запознаят с природни, географски и културни забележителности на град Сарагоса и околността.

Сертифициране

Успешно завършилите предварителната подготовка и практиката в чужбина ще получат следните документи:

  • Сертификат EUROPASS MOBILITY;
  • Оценка по производствена практика за учебната 2020/2021 година

Участниците в проекта ще усвоят и използват знания, умения и квалификации, улесняващи персоналното им развитие, ще увеличат пригодността си за заетост и ще могат успешно да се реализират на Европейския трудов пазар.

!!! ВСИЧКИ РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ТРАНСПОРТ, НАСТАНЯВАНЕ И ХРАНЕНЕ СА ЗА СМЕТКА НА ПРОЕКТА И СА БЕЗПЛАТНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ !!!