Проекти/Конкурси

Учебна 2020/2021 година

Занимания по интереси

Тази учебна година в Професионална техническа гимназия се сформираха два клуба: „Коафьор“ и „Народни танци и хора“.

Проект „Подкрепа за успех“

За тази учебна година се сформираха шест клуба по следните учебни предмети: български език и литература, математика и английски език за ученици от осми, десети и дванадесети клас.

Проект „Еразъм+“, КД1: Мобилност за ученици и персонал в ПОО

Учебна 2019/2020 година

Национална програма на МОСВ и ПУДООС

Учебна 2018/2019 година

Конкурс за есе на тема „Посланията на доброто, реализирани чрез моите постъпки“.

Конкурс „Когато станем 100 000 – ще посадим гора“


Проект „Твоят час“ – 2016/2017г.

Публични изяви по проект „Твоят час“ – 2016/2017г.

Публични изяви по проект „Твоят час“ 2017/2018 година

За втора поредна година, проекта „Твоят час“ стартира в ПТГ – гр. Сандански.

Той беше открит от клуба по интереси „С компас и раница“ в парка на гр. Сандански.

Тази година в гимназията ще има шест клуба – три клуба по интереси („С компас и раница“ – ръководител Лидия Серафимова, „Уеб дизайн“ – ръководител Виолета Батева, „Народни танци“ – ръководител Иван Янакиев) и три клуба по обучителни затруднения („Подготвени за матурата“ и „Писмена и говорна култура“ – ръководител Елена Венева, „Let’s talk“ – ръководител Бистра Арнаудова).


На 30.03.2018г. учениците от „Клуб с компас и раница 2“ построиха палатков бивак като за по – голямо забавление бяха разделени на 3 отбора и им бе засичано времето, за което ще справят. Победители в това забавно начинание се оказаха момичетата, които имаха за помощници две момчета.


На 27.04.2018г.  учениците от клуб „С компас и раница 2“ по проект „Твоят час“ участваха в почистването и залесяването на двора на ПТГ – Сандански. Те направиха училището по – чисто и приятно място за своите съученици и учители.

 
 

Поредна извънкласна проява на участниците от клуб „С компас и раница 2“ и техният ръководител – Лидия Серафимова.

Те отбелязаха Деня на детето – 01 юни – с пешеходен преход до Резиденция „Св. Врач“, след което се насладиха на прохладата в парка на гр. Сандански.

Снимки от забавния ден на клуба