Самостоятелна форма на обучение

Учебна 2020/2021 година

Учебна 2019/2020 година

Учебна 2018/2019 година

График – самостоятелна форма – 9 клас

График на изпити – самостоятелна форма – 10 клас

График на изпити – самостоятелна форма – 12 клас


Правила самостоятелна форма

График за провеждане на изпити – самостоятелна форма

Първа редовна сесия /Януарска/ – график

Конспекти – самостоятелна форма – 8 клас – специалност Икономика и мениджмънт

Конспекти – самостоятелна форма – 8 клас – специалност Машини и системи с ЦПУ

Конспекти – 9 кл – самостоятелна форма – специалност Компютърна техника и технологии

Конспекти – 11 клас – самостоятелна форма – специалност Компютърна техника и технологии

Заповед №188 – 22.05.2018 относно реда и организацията на провеждане на изпити за определяне на годишна оценка – самостоятелна форма

График на изпити -втора редовна юнска сесия- самостоятелна форма – 8 клас, съгласно заповед №188/22.05.2018г

Заповед №189/22.05.2018г относно реда и организацията при провеждане на изпити за определяне на годишна оценка – самостоятелна форма

График за провеждане на изпити – 9 клас – самостоятелна форма – втора редовна юнска сесия, съгласно заповед №189/22.05.2018г.

График за провеждане на изпити – 11 клас – самостоятелна форма – втора редовна юнска сесия, съгласно заповед №189/22.05.2018г.