Публични изяви по проект „Твоят час“ 2017/2018г.

На 26.01.2018г. в Актовата зала се проведе представителната изява на клуб „С компас и раница 2″. Темата на изявата бе „Опознай България“ като бяха представени едни от най – красивите забележителности на страната ни.

 


Представителна изява на клуб “ Уеб дизайн“

На 09.02.2018г. в компютърния кабинет на ПТГ се проведе представителната изява на клуба по интереси „Уеб дизайн“.

Участниците представиха кратка презентация относно създаването на уеб сайт и обясниха някои основни понятия и термини. След това всеки един от тях показа сайта си и обясниха накратко как комбинация от букви и/или числа могат да повлияят на облика на уеб страница. Имаше и кратка забавна викторина за гостите.


На 14.04.2018 г. от 10.00 часа  в кабинет 304 на Професионална техническа гимназия се проведе Представителна изява на Клуб „Подготвени за матурата 2 .

Учениците работиха в няколко посоки-постигане ниво на добра езикова и граматична култура, попълване на липсващи литературни знания и изграждане на умения да пишат есе по поставен проблем.  Решаваха тест, подобен на този от матурата, съобразен с 11 клас. Участниците в клуба показаха какво са научили ,начините как да го прилагат и вече усвоени техники за успешно полагане на ДЗИ по БЕЛ.


На 17.04.2018г се проведе представителна изява на клуб „Let’s talk’ по проект „Твоят час“ с участието на ученици от 8б клас. Ученици и учители от ПТГ посрещнаха с интерес представянето на презентации, както и забавните скечове подготвени от участниците в клуба. Представителната изява завърши с награди за най-активните участници и с почерпка за добре свършената работа.


На 10.05.2018г. се проведе публичната изява на клуба по народни танци „Нишан“ като част от тържествената част на празника на Професионална техническа гимназия – гр. Сандански. Участниците представиха хорà различни краища на България. В края на празненството се изви голямо хоро с участието на участници, учители и ученици.


На 14.05.2018г. от 14:00ч. се състоя втората представителна изява на клуба по интереси „Уеб дизайн“. Участниците показаха как се създават уеб страници и сайт чрез HTML (Hyper Text Markup Language) и как чрез използване на един  CSS (Cascading Style Sheets) файл се форматират едновременно няколко HTML страници.