Бал 2020

Снимки от абитуриентския бал на прекрасните зрелостници на Професионална техническа гимназия – гр. Сандански, випуск 2020, в компанията на колеги и приятели от Спортно училище – гр. Сандански.

https://drive.google.com/drive/folders/1aTOX-ff20UEHEBXVO5odR0rohi7COwzW?fbclid=IwAR2_4fIVVloGGCxMVWp7ch2WbLywHe87lWBoLYtvfOf4wEIRELPQ-XjLgJY

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

Прием на документи след 7-ми клас

Във връзка с график на дейностите по прием на ученици след завършване на основно образование за учебната 2020/2021 година, комисията по прием на документи и записване на ученици е със следното работно време:

 1. За участие в първи етап на класиране:
 • 03.07.2020г. – от 08:00 часа до 18:00 часа;
 • 06.07.2020г. – от 08:00 часа до 18:00 часа;
 • 07.07.2020г. – от 08:00 часа до 18:00 часа.

2. За участие в трети етап на класиране:

 • 24.07.2020г. – от 08:00 часа до 18:00 часа;
 • 27.07.2020г. – от 08:00 часа до 18:00 часа.

Подаването на документи и записването ще се извършва в Актовата зала на Професионална техническа гимназия – гр. Сандански.

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

Прием след седми клас

На 15 юни ще се състои националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) в седми клас, а на 17 юни е изпитът по математика. Началото им ще бъде дадено точно в 9.00 часа, а седмокласниците ще се явяват в училищата, в които учат. Веднага след обявяване на резултатите – от 20.06 до 26.06.2019 г., кандидат-гимназистите трябва да са готови с необходимите документи за приема след 7 клас. Ето и по-важната информация за сроковете, с които да се съобразят:

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. се осъществява в периода от 03 юли 2020 г. до 07 юли 2020 г. Подаването на заявление за участие в трето класиране е от 24 юли до 27 юли 2020 г.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

При онлайн подаване на заявление, следва да се има предвид следното:

 • входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намери в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;
 • въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желае да кандидатства за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;
 • заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в 8 клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;
 • попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;
 • ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“. Ако не бъде прикачено медицинско свидетелство, желанието на ученика ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но ако не го представи при записването – ученикът губи мястото си в класирането.
 • за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;
 • въведените желания са видими в профила на всеки ученик.
  Списъците с приетите ученици на І етап на класиране ще бъдат обявени до 13 юли 2020 г.

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично. Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани до 16 юли 2020 г., като подават следните документи:

 • заявление до директора
 • оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия

Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап, от 14 юли до 16 юли 2020 г. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 20 юли 2020 г., като записването е до 22 юли в училището, в което са приети.

Списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 29 юли 2020 г., а записването на приетите ученици ще се осъществи до 30 юли 2020 г.

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

Съобщение за изпити

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

График – ДКИ

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

Поправителен изпит

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

Нови дати

Новите дати за изпитите бяха обявени от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на брифинг в Министерския съвет.

Държавният зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература ще се проведе на 1 юни, а вторият задължителен по предмет по избор ще е на 3 юни. На 2 и 4 юни ще са изпитите по желание на зрелостниците.

За учениците от професионалните гимназии, които са посочили вместо втори ДЗИ теоретичен изпит за придобиване на професионална квалификация, датата остава 5 юни. Дните за изпита по практика ще се определят от директорите на училищата.

Всички изпити ще бъдат проведени при спазване на предпазните епидемиологични мерки и няма да допускаме струпване на ученици преди и след изпита пред училищата.

В условията на извънредната ситуация и предвид различната скорост на преподаване в отделните училища в изпитните материали за държавните зрелостни изпити, които ще се провеждат през настоящата учебна година, няма да се включва следното учебно съдържание:

 • ДЗИ по Български език и литература
  • Лирика, Никола Вапцаров
  • „Тютюн“, Димитър Димов
  • „Железният светилник“, Димитър Талев
 • ДЗИ по история и цивилизация
  • Историческо развитие на България след Първата световна война до наши дни
 • ДЗИ по география и икономика
  • Североизточен регион
  • Северен централен регион
  • Северозападен регион
 • ДЗИ по физика и астрономия
  • Елементарни частици
  • Еволюция на звездите
  • Поглед към Вселената
Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

На добър час!

14 май 2020 ще бъде паметна дата за едни млади момичета и момчета – последният учебен ден.

На празника на училището – 11 май, колективът на Професионална техническа гимназия изпрати, макар и виртуално, своите зрелостници. Те, от своя страна, бяха изготвили видео с любими моменти от своя престой в училище.

Пожелаваме на скъпите ни зрелостници попътен вятър и много успехи!

Видеото може да видите тук.

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

45 – годишен юбилей

Преди 45 години на този ден беше създадено нашето училище – Техникум по добив и обработка на мрамор „Александър Димитров“.

Двадесет и осем години по-късно, училището промени изцяло своята визия и своята професионална насока.

С поглед към новите технологии и предизвикателствата на новото време се появи Професионална техническа гимназия.

Днес отбелязахме нашия 45-годишен юбилей. Поради извънредното положение, в което се намираме в момента, празникът се проведе онлайн в Майкрософт Тиймс.

Присъстваха ученици, учители и гости. Получихме поздравителни адреси от Община Сандански и Четвърто основно училище „Св.Св. Козма и Дамян“.

Въпреки несъвършенствата в онлайн събитието, празникът протече вълнуващо и се раздадоха много награди и грамоти.

Простихме се виртуално и с нашите зрелостници.

Видеоматериалите от вълнуващото събитие може да видите тук.

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

Онлайн обучителни ресурси

https://chitanka.info/?fbclid=IwAR1sY2F-tDCdJPX5h9pDy908KPcV66SgbytU8eZqKIMIe2-H0h4Ux1Tx9nM

http://cabinet.bg/?fbclid=IwAR3OZ2jx88swHwEyA1J_9lvjPvkzqvLL_K3ciWcSUb996o9hQ2F-HxqM8nY

https://klett.bg/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-news157.html?fbclid=IwAR3pdJaL3ROOxSq6A8d-7vukVXwQBSqJrmKrPg2WuoAv0n3cdWBQCHS8jjI

https://bg.khanacademy.org/?fbclid=IwAR2u2UHfxclr7RAGUlafnobmkF1aRUsZOp8ZNkdKcxMQQj6Uvr-nCLvKvog

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар