Инициатива „Поздрави своето училище!“

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

Честит празник, скъпо училище!

Празникът на училището ще се състои на 14.05.2021г. /петък/ заедно с изпращането на абитуриентите от випуск 2021 в двора на гимназията!

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

Успешна селекция

Успешно премина селекцията и онлайн теста по английски език на учениците от специалност „Компютърна техника и технологии“ по програма „Еразъм +“, проект „Нови знания и насоки в професията – гаранция за професионален успех“ под номер: 2019-1-BG01-KA102-061795.

Защо да участвам в проекта?

Целта на проекта е учениците от Професионална техническа гимназия – гр. Сандански да подобрят и доразвият практическите си умения и езикови компетентности  чрез практика в реална работна среда.

Предварителна подготовка

Преди провеждането на практиката в чужбина, участниците в проекта ще се обучават допълнително по английски език и културна подготовка, свързана със страната домакин Испания.

Практика

Всички бенефициенти по проекта ще проведат своята работна практика в рамките на три работни седмици в град Сарагоса, Испания във фирми, свързани с професионалната им ориентация. По време на практиката ще се запознаят с природни, географски и културни забележителности на град Сарагоса и околността.

Сертифициране

Успешно завършилите предварителната подготовка и практиката в чужбина ще получат следните документи:

  • Сертификат EUROPASS MOBILITY;
  • Оценка по производствена практика за учебната 2020/2021 година

Участниците в проекта ще усвоят и използват знания, умения и квалификации, улесняващи персоналното им развитие, ще увеличат пригодността си за заетост и ще могат успешно да се реализират на Европейския трудов пазар.

!!! ВСИЧКИ РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ТРАНСПОРТ, НАСТАНЯВАНЕ И ХРАНЕНЕ СА ЗА СМЕТКА НА ПРОЕКТА И СА БЕЗПЛАТНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ !!!

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

График за обучение през месец май

1. За учениците от 9, 10, 12 клас, за периода от 05.05.2021г. до 31.05.2021г. продължава присъствения учебен поцес.

2. За учениците от 8 и 11 клас, за периода от 05.05.2021г. до 31.05.2021г., включително, се организира присъствено обучение по следния график:

2.1. от 05.05.2021 до 07.05.2021г, включително- присъствено обучение за учениците от 11 а и 11 б клас;

2.2. от 10.05.2021г. до 14.05.2021г., включително, присъствено обучение за учениците от 8 а и 8 б клас;

2.3. от 17.05.2021 до 28.05.2021г, включително – присъствено обучение за учениците от 11 а и 11 б клас;

Извън посочения график, учениците се обучават от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

3. Практическите занятия на индивидуално практическо място се провеждат присъствено / извън т.1/ за всички ученици от направление „Машиностроене,металообработване и металургия“.

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

#Великден

Традиционно и тази година, община Сандански организира Великденски благотворителен базар на пл. „България“. Той ще се състои на 28 април /сряда/, от 16:30 ч.

Учениците от Професионална техническа гимназия също ще се включат с ръчно изработени предмети в духа на Великденските празници.

Събраните средства от базара, учебното заведение ще използва за своя благотворителна кауза и подкрепа.

Заповядайте на пл. „България“ и нека заедно направим този ден Велик!

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

Стартиране на кандидатстване по програма „Еразъм +“

От понеделник /19.04.2021г./ започва кандидатстването за включване на ученици за провеждане на производствената практика в гр. Сарагоса, Испания по програма „Еразъм +“.

Кандидатстването става чрез попълване на онлайн формуляр на адрес: https://forms.gle/P9eLDgUXr7cGT8hj8

Задължително е предоставянето на мотивационно писмо.

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

График на обучение през месец април

1. За учениците от 9, 10, 12 клас, за периода от 12.04.2021г. до 30.04.2021г. се възобновява присъствения учебен процес;

2. За учениците от 8 и 11 клас, за периода от 12.04.2021г. до 30.04.2021г., включително, се организира присъствено обучение по следния график:

А. от 12.04.2021 до 23.04.2021г, включително – присъствено обучение за учениците от 8а и 8б клас;

Б. От 26.04.2021г. до 30.04.2021г., включително, присъствено обучение за учениците от 11 а и 11 б клас;

Извън посочения график, учениците се обучават от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

3. Практическите занятия на индивидуално практическо място се провеждат присъствено / извън т.1/ за всички ученици от направление „Машиностроене, металообработване и металургия“.

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

!! Важна информация !!

От 12.04.2021г. /понеделник/ се възобновява присъственият учебен процес за 8, 9, 10 и 12 клас. 11 „а“ и 11 „б“ клас ще бъдат на ротационен принцип. За учениците от 11 „б“ клас часовете по учебна практика ще се провеждат присъствено в учебната работилница на училището.

Начало на учебните часове – 08:00 часа.

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

! Важна информация !

  1. За учениците от 8 до 11 клас, за периода от 01.04.2021г. до 02.04.2021г. да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата за информационните и комуникационните технологии.

2. За учениците от 12 клас, за периода от 01.04.2021г. до 07.04.2021г., включително да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата за информационните и комуникационните технологии.

3. Учениците са в априлска ваканция, съобразно утвърдения график на МОН, както следва:

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за VIII – XI клас

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

Повод за гордост

Поздравления за нашите ученици Райчо Райчев и Цветелина Илиева от 11 „а“ клас, специалност “Икономика и мениджмънт”, които се класираха за втори кръг на Национално състезание „Практични финанси“.

Желаем им успех!

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар