Дистанционно обучение

Във връзка с решение на Народно събрание от 13 март 2020 за обявяване на извънредно положение в Република България и заповед РД-01-154/26.03.2020г. на министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020г. и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, всички училища на територията на държавата затвориха класните стаи и въведоха дистанционна форма на обучение.

Професионална техническа гимназия създаде групи в социалните мрежи (facebook, messenger), а вече въведе и обучение във виртуални класни стаи чрез платформата Teams, където всеки клас, заедно със съответния преподавател, могат да комуникират онлайн, почти пресъздавайки атмосферата в истинската класна стая.

Предвид сложната ситуация, създадохме контактна форма за родители, чрез която могат да споделят отзиви, проблеми и въпроси относно обучението на децата си в електронна среда.

Дистанционното обучение се осъществява при спазване на утвърденото седмично разписание на учебните часове за II срок на учебната 2019/2020 година при следния времеви график до края на извънредното положение

час   времетраене
1 09:00 – 09:30
2 09:40 – 10:10
3 10:20 – 10:50
4 11:20 – 11:50
5 12:00 – 12:30
6 12:40 – 13:10
7 13:20 – 13:50

Седмично разписание на учебните часове по класове

  • Всеки ученик и родител получава информация за организацията на дистанционното обучение от класния ръководител и може да комуникира с него по телефона, на електронен дневник Школо и на интернет страницата на училището.
  • Използваната електронна платформа за реализиране на дистанционното обучение е Microsoft Teams.
  • Период за провеждане на дистанционното обучение – до 13.05.2020 година.

График на учебните часове за периода 13-16 април 2020

Важно!!! Всеки ученик трябва да разполага задължително с микрофон и високоговорители/слушалки и препоръчително уеб камера към своя компютър.  Ако използвате таблет, смартфон или лаптоп, вие вече разполагате с тях.