Материали – дистанционно обучение – 9 клас

Български език и литература

Математика

Английски език

Френски език

История и цивилизации

География и икономика

Философия

Физика и астрономия

Информационни технологии

Биология и здравно образование

Въведение в PC

Техническа механика