Преподавателски колектив

Преподаватели за учебната 2022/2023 година

 1.  Цветелина Камбурова- Директор на Професионална техническа гимназия;
 2. Валентина Георгиева – Заместник – директор по УД;
 3. Юлия Кръстева – Педагогически съветник;
 4. Абена Алчакова – Горова – – Български език и литература;
 5. Валентина Бикова – Български език и литература;
 6. Василка Богоева – Английски език; Френски език;
 7. Бистра Арнаудова – Английски език;
 8. Величка Парушева – Математика;
 9. Снежана Динкова – История и цивилизации; Философски цикъл;
 10. Лидия Серафимова – География и икономика;
 11. Мая Илиева – Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда;
 12. Мария Донкова – Физика и астрономия; Информационни технологии;
 13. Илия Киров – Физическо възпитание и спорт;
 14. Кирил Бисерков – Професионална подготовка;
 15. Методи Алексиев – Професионална подготовка;
 16. Сийка Трендафилова –  Професионална подготовка;
 17. Христо Гутев – Професионална подготовка