План – прием

Свободни места по професии / специалности след трети етап на записване в осми клас по държавен план-прием за учебната 2021/2022 година

 • Специалност „Металообработващи машини“ / професия „Машинен монтьор“ – 11
 • Специалност „Машини и системи с ЦПУ“ / професия „Машинен техник“ – 14

Свободни места по професии / специалности след първи етап на записване в осми клас по държавен план-прием за учебната 2021/2022 година

 • Специалност „Металообработващи машини“ / професия „Машинен монтьор“ – 14
 • Специалност „Машини и системи с ЦПУ“ / професия „Машинен техник“ – 16

Утвърден план – прием за учебната 2021/2022 в Професионална техническа гимназия – гр. Сандански, съгласно заповед № РД 06-276/28.04.2021 г. на началника на РУО Благоевград

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – Машиностроене, металообработване и металургия
 • ПРОФЕСИЯ – „Машинен монтьор“, 
 • СПЕЦИАЛНОСТ – „Металообработващи машини“ – 1 паралелка, 26 ученици
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – Машиностроене, металообработване и металургия
 • ПРОФЕСИЯ – „Машинен техник“, 
 • СПЕЦИАЛНОСТ – „Машини и системи с ЦПУ“ – 1 паралелка, 26 ученици

Балообразуващи предмети:

 • Оценките от теста за проверка на възможностите по български език и литература и математика;
 • Оценките по информационни технологии и география и икономика от свидетелство за завършено основно образование.

 Формиране на бала:

 • Удвоената оценка от теста за проверка на възможностите по български език и литература;
 • Удвоената оценка от теста за проверка на възможностите по математика;
 • Оценките от свидетелство за завършено основно образование по информационни технологии и география и икономика.

Необходими документи за записване на приетите ученици в VIII клас:

 1. Свидетелство за основно образование (оригинал);
 2. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика (оригинал).

Информация и справки: тел: 0746 / 3 – 25 – 71    e-mail: mail@ptg-sandanski.com

Утвърден план – прием в осми клас в Професионална техническа гимназия – гр. Сандански за учебната 2020/2021 година

Машинен монтьор

Професия : Машинен монтьор
Специалност : Металообработващи машини
Дневна форма на обучение
Срок на обучение : 5 години
Степен на професионална квалификация : втора
Изучаван чужд език : без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – английски език
Балообразуване : удвоена оценка от изпитите от Национално външно оценяване по български език и литература и математика; оценки по ИТ и география и икономика от свидетелството за основно образование

Машинен техник

Професия: Машинен техник
Специалност: Машини и системи с ЦПУ
Дневна форма на обучение
Срок на обучение: 5 години
Степен на професионална квалификация : трета
Изучаван чужд език : без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – английски език
Балообразуване : удвоена оценка от изпитите от Национално външно оценяване по български език и литература и математика; оценки по ИТ и география и икономика от свидетелството за основно образование

Дневна форма на обучение

Професионална техническа гимназия обявява прием след 7 клас за учебната 2019/2020 година за следните професии и специалности:


Професионална техническа гимназия обявява прием след 7 клас за учебната 2018/2019 година за следните професии и специалности:

 • Професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“

           ⇒ Балообразуващи предмети: удвоената оценка от външното оценяване по БЕЛ и Математика и оценките от свидетелството за основно образование по ИТ и География; Професията е с разширено изучаване на английски език в 8 клас. Брой ученици – 26.

 • Професия „Икономист“, специалност „Икономика и мениджмънт“    

           ⇒ Балообразуващи предмети: удвоената оценка от външното оценяване по БЕЛ и Математика и оценките от свидетелството за основно образование по ИТ и География; Професията е с разширено изучаване на английски език в 8 клас. Брой ученици – 26.

 •  Професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърна техника и технологии“

            ⇒ Балообразуващи предмети: удвоената оценка от външното оценяване по БЕЛ и Математика и оценките от свидетелството за основно образование по ИТ и География; Професията е с разширено изучаване на английски език в 8 клас. Брой ученици – 13.

 • Професия „Електротехник“, специалност „Електродомакинска техника“

             ⇒ Балообразуващи предмети: удвоената оценка от външното оценяване по БЕЛ и Математика и оценките от свидетелството за основно образование по ИТ и География; Професията е с разширено изучаване на английски език в 8 клас. Брой ученици – 13.

 • График за прием по специалности след седми клас за учебната 2018/2019
  • Национално външно оценяване /НВО/ – БЕЛ -21.05., МАТЕМАТИКА- 23.05.
срокове  I класиране  II класиране  III класиране
Подаване на документи от 20.06 до 26.06 от 04.07 до 06.07 от 20.07 до 24.07
Приемане и записване от 04.07 до 06.07 от 13.07 до 17.07 от 27.07 до 30.07

♦♦♦♦♦

Професионална техническа гимназия обявява прием за учебната 2017/2018г. за следните специалности:

 • След завършен VII клас:
  • Икономика и мениджмънт с разширено изучаване на английски език.
   • Срок на обучение – 5 години;
   • Начин на балообразуване:
    • удвоена оценката от изпитите по БЕЛ и Математика;
    • оценките от свидетелството за основно образование по ИТ и География.
  • Машини и системи с ЦПУ с разширено изучаване на английски език.
   • Срок на обучение – 5 години;
   • Начин на балообразуване:
    • удвоена оценката от изпитите по БЕЛ и Математика;
    • оценките от свидетелството за основно образование по ИТ и Чужд език.
 • След завършен VIII клас:
  • Компютърна техника и технологии:
   • Срок на обучение: 4 години;
   • Балообразуващи предмети: БЕЛ, Математика и ИТ.