Дневна форма на обучение

Професионална техническа гимназия обявява прием след 7 клас за учебната 2018/2019 година за следните професии и специалности:

 • Професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“

           ⇒ Балообразуващи предмети: удвоената оценка от външното оценяване по БЕЛ и Математика и оценките от свидетелството за основно образование по ИТ и География; Професията е с разширено изучаване на английски език в 8 клас. Брой ученици – 26.

 • Професия „Икономист“, специалност „Икономика и мениджмънт“    

           ⇒ Балообразуващи предмети: удвоената оценка от външното оценяване по БЕЛ и Математика и оценките от свидетелството за основно образование по ИТ и География; Професията е с разширено изучаване на английски език в 8 клас. Брой ученици – 26.

 •  Професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърна техника и технологии“

            ⇒ Балообразуващи предмети: удвоената оценка от външното оценяване по БЕЛ и Математика и оценките от свидетелството за основно образование по ИТ и География; Професията е с разширено изучаване на английски език в 8 клас. Брой ученици – 13.

 • Професия „Електротехник“, специалност „Електродомакинска техника“

             ⇒ Балообразуващи предмети: удвоената оценка от външното оценяване по БЕЛ и Математика и оценките от свидетелството за основно образование по ИТ и География; Професията е с разширено изучаване на английски език в 8 клас. Брой ученици – 13.

 • График за прием по специалности след седми клас за учебната 2018/2019
  • Национално външно оценяване /НВО/ – БЕЛ -21.05., МАТЕМАТИКА- 23.05.
срокове  I класиране  II класиране  III класиране
Подаване на документи от 20.06 до 26.06 от 04.07 до 06.07 от 20.07 до 24.07
Приемане и записване от 04.07 до 06.07 от 13.07 до 17.07 от 27.07 до 30.07

♦♦♦♦♦

Професионална техническа гимназия обявява прием за учебната 2017/2018г. за следните специалности:

 • След завършен VII клас:
  • Икономика и мениджмънт с разширено изучаване на английски език.
   • Срок на обучение – 5 години;
   • Начин на балообразуване:
    • удвоена оценката от изпитите по БЕЛ и Математика;
    • оценките от свидетелството за основно образование по ИТ и География.
  • Машини и системи с ЦПУ с разширено изучаване на английски език.
   • Срок на обучение – 5 години;
   • Начин на балообразуване:
    • удвоена оценката от изпитите по БЕЛ и Математика;
    • оценките от свидетелството за основно образование по ИТ и Чужд език.

 

 • След завършен VIII клас:
  • Компютърна техника и технологии:
   • Срок на обучение: 4 години;
   • Балообразуващи предмети: БЕЛ, Математика и ИТ.

 

График на дейностите по приемане на ученици