Успешна селекция

Успешно премина селекцията и онлайн теста по английски език на учениците от специалност „Компютърна техника и технологии“ по програма „Еразъм +“, проект „Нови знания и насоки в професията – гаранция за професионален успех“ под номер: 2019-1-BG01-KA102-061795.

Защо да участвам в проекта?

Целта на проекта е учениците от Професионална техническа гимназия – гр. Сандански да подобрят и доразвият практическите си умения и езикови компетентности  чрез практика в реална работна среда.

Предварителна подготовка

Преди провеждането на практиката в чужбина, участниците в проекта ще се обучават допълнително по английски език и културна подготовка, свързана със страната домакин Испания.

Практика

Всички бенефициенти по проекта ще проведат своята работна практика в рамките на три работни седмици в град Сарагоса, Испания във фирми, свързани с професионалната им ориентация. По време на практиката ще се запознаят с природни, географски и културни забележителности на град Сарагоса и околността.

Сертифициране

Успешно завършилите предварителната подготовка и практиката в чужбина ще получат следните документи:

  • Сертификат EUROPASS MOBILITY;
  • Оценка по производствена практика за учебната 2020/2021 година

Участниците в проекта ще усвоят и използват знания, умения и квалификации, улесняващи персоналното им развитие, ще увеличат пригодността си за заетост и ще могат успешно да се реализират на Европейския трудов пазар.

!!! ВСИЧКИ РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ТРАНСПОРТ, НАСТАНЯВАНЕ И ХРАНЕНЕ СА ЗА СМЕТКА НА ПРОЕКТА И СА БЕЗПЛАТНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ !!!

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *